Хөргөх усны температур хэт бага байх ёсгүй

Хөргөх усны температур хэт бага байх ёсгүй

454

Дизель хөдөлгүүрт усны температурын шаардлагыг тодорхой зааж өгсөн байдаг боловч зарим операторууд гаралтын температурыг бууруулахыг илүүд үздэг бөгөөд зарим нь гаралтын температурын доод хязгаартай, эсвэл доод хязгаараас доогуур байдаг. Усны температур бага, насосонд кавитаци үүсэхгүй, хөргөлттэй ус (шингэн) тасалдахгүй, даатгалын хүчин зүйл нэмэгдэнэ гэж үздэг. Үнэн хэрэгтээ усны температур 95 хэмээс хэтрэхгүй бол кавитаци үүсэхгүй, хөргөлтийн ус (шингэн) тасалдахгүй. Үүний эсрэгээр, усны температур хэт бага байвал дизель хөдөлгүүрийн ажилд ихээхэн хор хөнөөлтэй болно.

2019 оны 10-р сарын 01


Оруулсан цаг: 10-р сарын 01-2019-ний хооронд